Mycomedica hory

PSO - Police Symphony Orchestra

PSO

 

Se zaměstnanci firmy MycoMedica, jsme se poprvé seznámili na našem benefičním večeru v roce 2016. Na podzim téhož roku nás firma MycoMedica podpořila, a to nemalou částkou v rámci kampaně Potřebujeme JINÉ nástroje na portále HitHit, abychom se my jako orchestr dokázali postavit na vlastní nohy pořízením svých vlastních nástrojů. Od té doby společně spolupracujeme a jsme za to vděční!

Víte, takových firem a lidí moc na světě není... Lidí, kteří by se tolik rozdávali pro druhé nejen finančně, ale i lidsky. Jsme rádi, že alespoň krátkým textem můžeme celé firmě MycoMedica poděkovat a říct: Vážíme si Vás!

Za Police Symphony Orchestra

Petra Soukupová

Where you can buy our products

Extensive network of distributors throughout the Czech Republic

Simply check with the nearest reseller, distributor, or pharmacy with our products.
DISPLAY THE NEAREST DISTRIBUTORS