Mycomedica

Ganoderická kyselina zabíjí buňky rakoviny děložního čípku

Její české jméno vychází z její fyzické podoby. Její klobouk je totiž lesklý, jakby nalakovaný. Reishi je houba, která je po tisíce let známá a využívaná v tradiční čínské medicíně. Ve staré Číně ji mohl užívat jen císař a jeho rodina. Natolik byla ceněná a účinná. Snad i proto se Reishi dostala do hledáčku moderní vědy, díky pokusům a klinických studiím se můžeme dozvědět, že Reishi moduluje aktivitu imunitního systému, harmonizuje jej, je silným antioxidantem, posiluje fyzickou i psychickou kondici, zpomaluje postupu degeneračních nemocí, zabíjí mnohé infekční patogeny, ale také rakovinné buňky.

 

žena, děložní čípek

 

V této studii se autoři věnovali právě poslednímu zmíněnému účinku Reishi. K testování si vybrali rakovinu děložního čípku. Tento typ je spojován hlavně s nákazou lidskými papilomaviry, kterými se žena nakazí při pohlavním styku. Na děložním čípku dochází ke změnám, prekancerotickým, kdy postupně dochází ke změně buněk v rakovinné. Je tedy důležité, aby žena chodila na pravidelné prohlídky, aby se nemoc zachytila v časném stádiu. Přesto jsou však ženy, které přijdou s pokročilou rakovinou, kdy jim již není pomoci.

Autoři tedy extrahovali z Reishi jednu její složku, a to kyselinu ganoderickou T, u které již dříve  byl prokázán protirakovinný účinek, i na buňky rakoviny děložního čípku. Z této kyseliny dále vytvořili její deriváty. Připravené deriváty pak přidali ke kultuře buněk vytvořené z buněk rakoviny děložního čípku. Porovnávali účinnost jednotlivých derivátů. Ukázalo se, že nejúčinnější je (22S,24E)-3α,15α,22-triacetoxy-5α-lanosta-7,9(11),24-trien-26-oic acid amid (TLTO-A). Tento vykazoval nejvyšší toxicitu pro rakovinné buňky a zároveň nejnižší pro zdravé buňky, a to nižší než samotná kyselina ganoderická. Dalšími pokusy se ukázalo, že deriváty kyseliny ganoderická zastavují dělení rakovinných buněk, jejich vlivem dochází k poškození mitochondrií, což jsem buněčné organely dodávající buňce energii, bez nich buňka nepřežije. Navíc rakovinné buňky i přímo zabíjejí, spouštějí u nich apoptotické procesy vedoucí k smrti buňky.

Opět se tedy potvrdilo, že ganoderická kyselina má protirakovinné účinky, stejně tak její deriváty. Navíc se prokázalo, že jeden její derivát je v těchto účincích silnější a méně poškozuje zdravé buňky než samotná kyselina ganoderická.

Tohoto poznatku by mohlo být využito k výrobě léčiv obsahujících právě tento derivát k léčbě rakoviny děložního čípku u nemocných žen.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299912001240

Where you can buy our products

Extensive network of distributors throughout the Czech Republic

Simply check with the nearest reseller, distributor, or pharmacy with our products.
DISPLAY THE NEAREST DISTRIBUTORS