Mycomedica

Enoki a její antioxidační a renoprotektivní (ledviny chránící) účinky

Tuto houbu je možné najít i u nás, ale jejími největšími pěstiteli jsou asijské země, hlavně pak Japonsko. Odtud pocházejí první studie, které potvrzují protirakovinné účinky EnokiEnoki je však známá tisíce let a má své pevné místo v léčebných systémech Asie, tedy i tradiční čínské medicíně. Dnes je známé, že Enoki je tedy protirakovinná, ale také dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, zlepšuje metabolismus tuků, zabíjí některé patogenní mikroorganismy, je silným antioxidantem aj.

 

enoki_kidney

 

V této studii se vědci zaměřili na její další možný účinek, a to renoprotektivní. Ledviny jsou zatěžovaným orgánem, procházejí jimi i toxické odpadní látky. Může je však poškodit i zvýšená koncentrace cukru, infekce či zánět v těle, který může být autoimunitní. Setkáváme se tedy s mnoha pacienty, kteří trpí chronickým selháváním ledvin, potřebují dialýzu i transplantaci ledvin.

V připravené studii autoři extrahovali polysacharidy z Enoki a ověřovali jejich antioxidační účinky a pozitivní vliv na ledviny. Protože i volné radikály je mohou dále destruovat. Testy probíhaly na myších, které trpěly diabetem a měly poškozené ledviny právě zvýšenou hladinou cukrů v krvi a následně tedy i v moči. U těchto myší byla narušená funkce ledvin, což se projevilo i zvýšenou koncentrací kreatininu v krvi.

Výsledky testování ukázaly, že polysacharidy snižují hladinu kreatininu, ale také cukru v krvi. Dochází tedy vlivem užívání Enoki ke zlepšení ledvinných funkcí. V ledvinné tkáni se zvyšuje aktivita a koncentrace látek tělu vlastních, které mají antioxidační účinky, tj. snižují koncentraci toxických volných radikálů. Došlo tak ke zvýšení aktivity superoxiddismutázy, glutationperoxidázy a glutationu. Dále bylo provedeno i zhodnocení odebrané tkáně z ledvin histologicky. Ukázalo se, že došlo ke stavu ledvinné tkáně, snížil se zánět a fibrotizační procesy.

Tímto pokusem tedy bylo prokázáno, že Enoki obsahuje složky, které mohou ochraňovat ledviny, a co víc zlepšovat stav již poškozených ledvin. Vzhledem k tomu, že bylo zachyceno i snížení glykémie, bylo by možné využít Enoki pro léčbu pacientů s diabetickou nefropatií, tedy poškozením ledvin provázejících cukrovku.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716303083

Where you can buy our products

Extensive network of distributors throughout the Czech Republic

Simply check with the nearest reseller, distributor, or pharmacy with our products.
DISPLAY THE NEAREST DISTRIBUTORS