Mycomedica

Coriolus zvyšuje účinnost chemoterapie

Můžeme ji najít i u nás, ale není vyhledávaná a sbíraná, což je škoda. V Asii je tato houba velmi populární, a to díky tradiční čínské medicíně, a využívá se někdy i v klinické praxi. Stále probíhají pokusy a studie, které odhalují účinky Coriolu, kterých je skutečně hodně. Některé zde jmenujeme, jedná se např. o imunomodulační, antioxidační, protiinfekční, cholesterol a lipidy snižující účinek, není možné vynechat ani účinek protirakovinný. A právě tento sledovali autoři tohoto textu. Tedy ne přímo protirakovinný, ale zda Coriolus podpoří účinnost chemoterapie, což samozřejmě zvýší možnost přežití u pacientů i další život. Chemoterapie totiž působí na organismus negativně. Nepoškozuje jen rakovinné buňky, ale i zdravé buňky těla. Nejvíce trpí buňky, které se množí, často se tak setkáváme s útlumem funkce kostní dřeně a snížením funkce imunitního systému, což dělá pacienty náchylné k infekcím.

 

coriolus_chemo

 

V tomto případě byly použity polysacharidové peptidy z Coriolu (PSP) a přidaly se k cyklofosfamidu a sledovala se jejich vzájemná interakce a výsledky terapie u krys, ale také přímo na buněčných kulturách. Tyto byly tvořeny buňkami rakoviny jater. U krys se ukázalo, že pokud jsou PSP podávány těsně před zahájením terapie cyklofosfamidem, snižuje se vylučování cyklofosfamidu o 31 %, zvyšuje se tedy účinnost a doba, po kterou zůstává v krvi potřebná hladina chemoterapeutika, a to až o 43 %. Pokud jsou ovšem PSP podávány delší dobu před cyklofosfamidem, narůstá zpomalení vylučování na 33 % a zvýšení koncentrace o 50 %. To znamená, že by bylo možné snížit dávkování cyklofosfamidu či prodloužit dobu mezi jednotlivými dávkami. To by pacientům pomohlo, byli by vystavení nižší zátěži. V testech na buněčných kulturách se zjistilo, že podání dávky PSP, která není pro rakovinné buňky toxická (neboť PSP dokáže rakovinné buňky zabíjet), společně s cyklofosfamidem snižuje životaschopnost rakovinných buněk o 22 %, než pokud je použit pouze cyklofosfamid.

Je tedy možné shrnout, že Coriolus zvyšuje účinnost cyklofosfamidu, a to jak při pokusech na krysách, tak na buněčných kulturách. Bylo by tedy možné přidat PSP z něj i k léčbě onkologických pacientů, kteří dostávají cyklofosfamid.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691505003182

Where you can buy our products

Extensive network of distributors throughout the Czech Republic

Simply check with the nearest reseller, distributor, or pharmacy with our products.
DISPLAY THE NEAREST DISTRIBUTORS