Mycomedica

Hlíva pomáhá k obnově imunitního systému

Pleurotus_ostreatus(fs-02)
 

Díky své oblibě jako potravina je také pěstována uměle, a to po celém světě. Krom využití v gastronomii je hlíva také součástí tradiční čínské medicíny. V v současnosti stále přibývá vědeckých důkazů o účincích hlívy na lidské zdraví. Jedná se hlavně o posílení imunitního systému, ničení patogenních mikroorganismů, i jiných hub, má též antioxidační účinky, působí proti civilizačním chorobám i rakovinným buňkám aj.

V této studii vědci využili hlívu k testování jejího vlivu na imunitní systém, zda poskytuje tzv. imunonutriční podporu. Je známé, že správné složení a dostatečné množství stravy má vliv na imunitní systém. Podvyživení či špatně a jednostranně se stravující lidé mívají oslabenou obranyschopnost a jsou tak náchylnější k infekcím.

Autoři vytvořili vodný extrakt, který podávaly myším, a sledovali, zda dojde k úpravě biochemických a imunologických procesů u myší, které byly 3 dny (došlo k poklesu hmotnosti, krevních bílkovin, hemoglobinu, jaterních funkcí, sliznice ve střevech aj.) o hladu a dále byly krmeny běžnou dietou, jedna skupina dostávala navíc extrakt z hlívy. Pokus trval 8 dní. Na konci byla hodnocena váha, bílkoviny v krvi, ty se mezi skupinami myší nelišily. V čem však byl rozdíl, byla např. hladina hemoglobinu, která se u myší s extraktem normalizovala, zatímco ve skupině bez extraktu zůstávala snížená. U skupiny s extraktem došlo také o plné obnově funkce jater a výšky střevní sliznice. Navíc byla též zaznamenána vyšší aktivita imunitního systému, který byl u myší bez extraktu mírně utlumen.

Z pokusu vyplývá, že podávání hlívy po hladovění, které následuje opětovným podáváním běžné potravy, urychluje návrat k původnímu stavu. Příznaky provázející podvýživu rychleji odeznívají. Tohoto faktu by se dalo využít i pacientů, kteří trpí podvýživou z jakéhokoli důvodu. Hlívu je tedy použít jako nutriční podporu celého organismu a jako imunoterapii.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332216308812

Where you can buy our products

Extensive network of distributors throughout the Czech Republic

Simply check with the nearest reseller, distributor, or pharmacy with our products.
DISPLAY THE NEAREST DISTRIBUTORS