Mycomedica

Agaricus a jeho vliv na Crohnovu chorobu

Agaricus blazei Murill (Agaricus brasiliensis, žampión mandlový, sluneční žampión) je houba, která má domovinu v oblasti jihoamerických deštných pralesů, kde jej od nepaměti využívají tamní indiánské kmeny k léčbě. Díky jeho účinkům se Agaricus dostal do celého světa a je zkoumám a testován. Výsledky studií potvrzují, že je Agaricus vhodný pro posílení a regulaci imunitního systému, snižuje hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, je možné jej použít k podpoře léčby rakoviny, infekčních nemocí aj.

V této studii autoři použili Agaricus u pacientů s Crohnovou nemocí.

Crohnova nemoc je chronický zánět postihující jakoukoli část střeva, prostupuje celou střevní stěnou a vzniká na imunologickém podkladě, jedná se o autoimunitní onemocnění. Mezi příznaky patří hlavně bolesti břicha, nadýmání, průjmy a příměsí hlenu či krve, hubnutí, kožní problémy aj. Nemoc se léčí pomocí preparátů, které snižují aktivitu imunitního systému, u těžkých případů je pak nutné využít i léčbu chirurgickou s odstraněním postižené a poškozené části střeva.

Studie byla randomizované, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná (tj. pacienti byli do skupin vybírání náhodně, nevědělo se, komu je podáváno placebo a komu AndoSanTM). AndoSanTM je preparát, který je z více než 80 % z Agaricu, dále obsahuje v melém množství i Hericium a Maitake.

Do studie bylo zařazeno 50 pacientů s Crohnovou nemocí. Ti byli rozděleni do dvou skupin. Jedna dostávala placebo a druhá AndoSanTM po dobu 21 dní.

Pacienti subjektivně hodnotili svůj stav pomocí skórovacího systému, kde hodnotili symptomy, únavu, kvalitu života.

Stolice byla testována na přítomnost a koncentraci kalprotektinu a v krvi se sledovaly koncentrace prozánětových cytokinů.

Pacienti ze skupiny, která dostávala AndoSanTM, udávali, že se cítí lépe a méně unavení, že mají méně symptomů a vyšší kvalitu života. Ve skupině s placebem pacienti nic takového nepopisovali.

Testy stolice a krve však nevykazovaly výrazné rozdíly mezi skupinami, i když ve skupině s AndoSanTM byly o „trochu lepší“, tj. nižší koncentrace prozánětových cytokinů a kalprotektinu.

Podávání AndoSanTM zlepšuje stav pacientů s Crohnovou nemocí a při jeho podávání nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.  Je tedy možné, že by AndoSanTM mohl být přidán do léčebného programu.

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0159288

Where you can buy our products

Extensive network of distributors throughout the Czech Republic

Simply check with the nearest reseller, distributor, or pharmacy with our products.
DISPLAY THE NEAREST DISTRIBUTORS